a memorial for all wars: the Polynational War Memorial
 

IMAGES

Rapport från workshopen Dossin-Mechelen

Karta med över Mechelen, med området för den planerade minnesplatsen markerad i grått

Article: Rapport från workshopen Dossin-Mechelen. back